Prodibio Start UP

Prodibio Start Up 

 

 

Prodibio START UP to zestaw Prodibio BIODIGEST i Prodibio STOP AMMO utworzony w celu wiązania amoniaku w wodzie akwariowej. Po uruchomieniu akwarium redukuje i ogranicza wzrost niejonowego amoniaku NH3 i ogranicza produkcję azotynów.

Prodibio BioDigest to preparat mający za zadanie unormowanie filtracji biologicznej oraz oczyszczanie zbiornika w naturalny sposób poprzez neutralizację odpadów organicznych za pomocą 9 szczepów bakterii heterotroficznych. Szczepy bakterii zostały dobrane w taki sposób by wzajemnie się uzupełniały. Ich zadaniem jest czyszczeniem podłoża oraz filtrów, redukując związki azotu i fosforu. Dzięki przetworzeniu amoniaku, który jest jednym z głównych powodów powstawania glonów, w mniej toksyczne azotyny, a później azotany pobierane przez rośliny, zmniejsza do minimum ryzyko wystąpienia glonów w pierwszych tygodniach funkcjonowania akwarium. Polecamy szczególnie przy nowo zakładanych zbiornikach. Zapobiegają także nadmiernemu rozrostowi alg oraz bakterii patogennych, co pozwala utrzymywać wodę w odpowiedniej czystości i zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób.

Prodibio Stop Ammo to preparat stworzony z ekstraktów roślin pustynnych, które rozwinęły specjalny system molekularny – związki glikolowe. Ich główną właściwością jest zdolność eliminowania azotu z amoniaku. System ten przechowuje toksyny w nieszkodliwej i nietoksycznej formie, a następnie przekształca je w pożywienie pod postacią aminokwasów i protein. Aby umożliwić wykorzystanie preparatu w akwarystyce, należy najpierw usunąć z nich saponiny (cząsteczki uszkadzające płetwy skrzelowe ryb).

Podsumowując główną zaletą stosowania Stop Ammo jest eliminacja z wody amoniaku i ograniczenie produkcji azotynów w nowo założonych akwariach, w zbiornikach przeznaczonych do rozmnażania ryb oraz w wodzie używanej do transportu ryb. Można w ten sposób uniknąć stresowania ryb i ich zatrucia.

Kompletny zestaw Prodibio Start Up zalecany jest do każdego rodzaju akwarium słodkowodnego

Dawkowanie:

• BioDigest: 1 ampułka na 120 – 1000 litrów

• przeciętna dawka: raz na 15 dni

• gdy akwarium jest bardzo zanieczyszczone: raz w tygodniu

• Stop Ammo: przy starcie akwarium: 1 ampułka na 60 litrów wody

• wzrost poziom azotanów: 1 ampułka na 30 litrów (aby podjąć środki zapobiegawcze i zredukować ich ilość)

• przed użyciem wstrząsnąć każda ampułkę tak, aby bakterie skoncentrowane w końcówkach ampułki, znalazły się w zawiesinie

Related Entries