DarkSoil

DarkSoil jest naturalnym, gotowym do użycia podłożem dedykowanym do wszystkich rodzajów akwariów roślinnych i krewetkariów.

DarkSoil stabilizują parametry wody (odczyn i twardość węglanową) utrzymując je na optymalnym dla krewetek i roślin poziomie intensyfikuje filtrację biologiczną w akwarium idealny substrat do osiedlania się pożytecznych bakterii nitryfikacyjnych krystalizuje wodę i zapewnia odpowiednie jej parametry wysokiej jakości japońskie podłoże.

Porowata struktura podłoża DarkSoil zapewnia odpowiednie warunki dla roślin i bakterii. Właściwa granulacja stwarza idealne warunki dla systemu korzeniowego roślin. DarkSoil krystalizuje wodę i zapewnia odpowiednie jej parametry dla zdrowego rozwoju roślin. Wolno uwalniające się związki odżywcze wydłużają czas aktywności podłoża.

Podłoże DarkSoil poprawia filtrację biologiczną poprzez wspieranie rozwoju bakterii nitryfikacyjnych. DarkSoil obniża KH i GH oraz stabilizuje pH, dzięki czemu stwarza idealne środowisko do hodowli krewetek oraz ryb z biotopu wód miękkich i lekko kwaśnych. Podłoże jest gotowe do użycia.

Nie należy płukać podłoża przed użyciem.

 

Dostępne opakowanie 9L w trzech wersjach:

  • Normal: 3-5mm,
  • Medium: 1.5-3mm
  • Powder: 0,6-1, 6mm.